Dashboard

MYT C&W QD PHONICS

Kursus Komunikasi & Penulisan Bahasa Inggeris (4 hingga 6 tahun)

Description

Kursus ini dirangka setelah kajian yang mendalam dan menyeluruh dilakukan bagi menghasilkan penyusunan modul oleh Pasukan MyT Communication & Writing. 

Para pelajar dibimbing dan dibentuk dengan perancangan yang terperinci untuk membentuk kekuatan asas dalam menguasai Bahasa Inggeris melalui 4 kemahiran yakni bertutur, mendengar, membaca dan menulis.
 
Walaupun kursus ini pada asasnya memfokuskan kepada 2 kemahiran yakni bertutur dan menulis, kami yakin bahawasanya kemahiran membaca dan kemahiran mendengar sama pentingnya untuk dikuasai oleh para pelajar dalam memperkasakan Bahasa Inggeris. 

Justeru itu, kursus ini dirangka sepanjang 8 bulan untuk memastikan matlamat utama program ini untuk menggalakkan anak-anak di Malaysia menjadi pengguna mahir Bahasa Inggeris.

Schedules

17:30:00 - 18:30:00 29-05-2022 My Favourite Toy
12:30:00 - 13:30:00 28-05-2022 Occupation
12:00:00 - 13:00:00 29-05-2022 Occupation
14:00:00 - 15:00:00 28-05-2022 My Favourite Toy
11:00:00 - 12:00:00 28-05-2022 Occupation
11:00:00 - 12:00:00 29-05-2022 Occupation