Dashboard

MYT C&W Pentaksiran Tingkatan 3

Kursus Komunikasi & Penulisan Bahasa Inggeris (15 tahun)

Description

Kursus ini dirangka setelah kajian yang mendalam dan menyeluruh dilakukan bagi menghasilkan penyusunan modul oleh Pasukan MyT Communication & Writing. 

Para pelajar dibimbing dan dibentuk dengan perancangan yang terperinci untuk membentuk kekuatan asas dalam menguasai Bahasa Inggeris melalui 4 kemahiran yakni bertutur, mendengar, membaca dan menulis.
 
Walaupun kursus ini pada asasnya memfokuskan kepada 2 kemahiran yakni bertutur dan menulis, kami yakin bahawasanya kemahiran membaca dan kemahiran mendengar sama pentingnya untuk dikuasai oleh para pelajar dalam memperkasakan Bahasa Inggeris. 

Justeru itu, kursus ini dirangka sepanjang 12 bulan untuk memastikan matlamat utama program ini untuk menggalakkan anak-anak di Malaysia menjadi pengguna mahir Bahasa Inggeris.

Schedules

17:00:00 - 18:00:00 29-05-2022 THEME 2 FOOD AROUND THE WORLD