Dashboard

MYT C&W CLARET

Kursus Komunikasi & Penulisan Bahasa Inggeris (11 hingga 14 tahun)

Description

Kursus ini dirangka setelah kajian yang mendalam dan menyeluruh dilakukan bagi menghasilkan penyusunan modul oleh Pasukan MyT Communication & Writing. 

Para pelajar dibimbing dan dibentuk dengan perancangan yang terperinci untuk membentuk kekuatan asas dalam menguasai Bahasa Inggeris melalui 4 kemahiran yakni bertutur, mendengar, membaca dan menulis.
 
Walaupun kursus ini pada asasnya memfokuskan kepada 2 kemahiran yakni bertutur dan menulis, kami yakin bahawasanya kemahiran membaca dan kemahiran mendengar sama pentingnya untuk dikuasai oleh para pelajar dalam memperkasakan Bahasa Inggeris. 

Justeru itu, kursus ini dirangka sepanjang 8 bulan untuk memastikan matlamat utama program ini untuk menggalakkan anak-anak di Malaysia menjadi pengguna mahir Bahasa Inggeris.

Schedules

15:30:00 - 16:30:00 29-05-2022 Favourite past times
11:00:00 - 12:00:00 29-05-2022 Favourite song/singer
14:45:00 - 15:45:00 28-05-2022 My Idol
12:30:00 - 13:30:00 29-05-2022 My Idol
17:00:00 - 18:00:00 29-05-2022 Favourite past times
18:15:00 - 19:15:00 28-05-2022 Family
14:00:00 - 15:00:00 29-05-2022 Family
15:00:00 - 16:00:00 28-05-2022 Favourite song/singer