Dashboard

MYT C&W BURGUNDY

Kursus Komunikasi & Penulisan Bahasa Inggeris (9 hingga 10 tahun)

Description

Kursus ini dirangka setelah kajian yang mendalam dan menyeluruh dilakukan bagi menghasilkan penyusunan modul oleh Pasukan MyT Communication & Writing. 

Para pelajar dibimbing dan dibentuk dengan perancangan yang terperinci untuk membentuk kekuatan asas dalam menguasai Bahasa Inggeris melalui 4 kemahiran yakni bertutur, mendengar, membaca dan menulis.
 
Walaupun kursus ini pada asasnya memfokuskan kepada 2 kemahiran yakni bertutur dan menulis, kami yakin bahawasanya kemahiran membaca dan kemahiran mendengar sama pentingnya untuk dikuasai oleh para pelajar dalam memperkasakan Bahasa Inggeris. 

Justeru itu, kursus ini dirangka sepanjang 8 bulan untuk memastikan matlamat utama program ini untuk menggalakkan anak-anak di Malaysia menjadi pengguna mahir Bahasa Inggeris.

Schedules

16:15:00 - 17:15:00 28-05-2022 Unit 3 : Week 3 (Speaking + Listening + Preparation for the project)
14:15:00 - 15:15:00 29-05-2022 Holiday, Season & Weather
11:00:00 - 12:00:00 29-05-2022 Hobbies
16:00:00 - 17:00:00 29-05-2022 Sports
13:00:00 - 14:00:00 29-05-2022 Unit 2 : At The Restaurant (Week 2)
14:30:00 - 15:30:00 28-05-2022 Unit 3 : Week 3 (Speaking + Listening + Preparation for the project)
11:00:00 - 12:30:00 28-05-2022 My Routines
12:30:00 - 13:30:00 29-05-2022 Hobbies