Dashboard

MYT C&W AMARANTH

Kursus Komunikasi & Penulisan Bahasa Inggeris (7 hingga 8 tahun)

Description

Kursus ini dirangka setelah kajian yang mendalam dan menyeluruh dilakukan bagi menghasilkan penyusunan modul oleh Pasukan MyT Communication & Writing. 

Para pelajar dibimbing dan dibentuk dengan perancangan yang terperinci untuk membentuk kekuatan asas dalam menguasai Bahasa Inggeris melalui 4 kemahiran yakni bertutur, mendengar, membaca dan menulis.
 
Walaupun kursus ini pada asasnya memfokuskan kepada 2 kemahiran yakni bertutur dan menulis, kami yakin bahawasanya kemahiran membaca dan kemahiran mendengar sama pentingnya untuk dikuasai oleh para pelajar dalam memperkasakan Bahasa Inggeris. 

Justeru itu, kursus ini dirangka sepanjang 8 bulan untuk memastikan matlamat utama program ini untuk menggalakkan anak-anak di Malaysia menjadi pengguna mahir Bahasa Inggeris.

Schedules

10:00:00 - 11:00:00 29-05-2022 WEEK 1
15:30:00 - 16:30:00 29-05-2022 WEEK 1
14:15:00 - 15:15:00 29-05-2022 WEEK 4 - Theme 1 (My Family) - Speaking + Preparation for Presentation
11:15:00 - 12:15:00 28-05-2022 Week 1 : Writing
17:30:00 - 18:30:00 28-05-2022 Week 6 : Writing A Simple and Compound Sentence
16:45:00 - 17:45:00 29-05-2022 When I Grow Up