Dashboard

Darjah 6 Bahasa Melayu

Standard 6 Bahasa Melayu

Description

Kelebihan Tuisyen Online Berkumpulan (TOB) MyTutor

- Hanya 24 orang pelajar sahaja untuk setiap kelas.
- Kelas dijalankan secara langsung (LIVE)
- Pelajar boleh terus bertanyakan soalan kepada tutor
- Rakaman disediakan untuk rujukan.
- Pembelajaran secara dua hala.
- Tutor dapat memberikan tumpuan pada setiap pelajar dan menggalakkan penglibatan pelajar ketika sesi pembelajaran.
- ‘Homework’ diberikan bagi memastikan tahap kefahaman pelajar dan objektif pengajaran dicapai.

Schedules

20:30:00 - 21:30:00 31-05-2022 Penulisan